Menu

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Obec Věžná
Věžná na Moravě okr. Žďár nad Sázavou
Vítame Vásv obci Věžná na Moravě

Obec Věžná se nachází 7 km jižně od města Bystřice nad Pernštejnem v údolí říčky Nedvědičky. Sestává ze tří místních částí: Věžná, Jabloňov a Pernštejnské Janovice.

Co hledáte?
rozšířené vyhledávání

Historie - data

Stručná historie obce Věžná od 20. století v datech

 • r. 1919 - volby do obecního zastupitelstva - starosta František Veselý, rolník č. 11, náměstek Josef Kroupa, rolník č. 7, radní Jiří Skřipský, rolník Pern. Janovice č. 23 a Františk Císař, domkař č. 52, zastupitelé: Josef Vrbka, rolník č. 5, Josef Sádecký č. 36, František Vrbka č. 1, Jan Marek, správce školy, František Kaňa, rolník č. 4, Josef Skřipský, rolník Pern. Janovice č. 20, František Jílek, rolník Pern. Janovice č. 21, Josef Válek, rolník, Pern. Janovice č. 49.
 • r. 1920 - založena obecní knihovna, knihovníkem jmenován Josef Vrbka č. 5
 • r. 1922 - postaveny mosty přes potok
  • sčítání lidu: 63 obydlených domů, 337 obyvatel, z toho 336 Čechů a 1 Ital
 • r. 1923 - zrušena poštovna ve Věžné, poštu začíná doručovat listonoš z Rožné
 • r. 1928 - 3. ledna z neopatrnosti majitele shořelo hospodářské stavení p. Vrbky z č. 2 
  • 18. září - ustanoven spolek „Sdružení venkovské omladiny“ - za účelem mravněnáboženské výchovy mládeže
 • r. 1929 - na místě původního dřevěného vodovodu byl postaven nový vodovod v Pernštejnských Janovicích
 • r. 1931 - zbudován 1. úsek regulace potoka ve Věžné
 • r. 1932 - dokončena regulace potoka od č. 1 až k silnici a postaveny 3 betonové mosty přes potok
  • postaven pomník padlým
 • r. 1946 - založeno strojní družstvo jako předchůdce JZD vlastnící první kolový traktor Zetor 25
 • r. 1947 - 1948 - elektrifikace obce a výstavba veřejného osvětlení
 • r. 1951 - vybudování místního rozhlasového rozvodu
  • zřízena 1. telefonní hovorna v č. 5 a telefon v kanceláři MNV
  • Vzájemnost Včela otevírá prodejnu v budově  bývalého chudobince
 • r. 1950 - založeno JZD, postaven družstevní dům na místě bývalé usedlosti C. Maši
 • r. 1952 - stavba kravína v bývalém statku J. Vrbky
 • r. 1956 - ve Věžné 262 obyvatel v 61 domech, v Pern. Janovicích 56 obyvatel v 11 domech
  • 53 obyvatel pracuje v průmyslu, 13 v dopravě, 21 v zemědělství, ostatní soukromě
  • oprava obecního domu /bývalé pastoušky/ - umístěna prodejna a kancelář MNV
  • MNV obdržel promítací přístroj - každou neděli promítání hodnotných filmů v místním hostinci p. Vrbky
 • r. 1959 - vybudování nových schodů ke kostelu
 • r. 1962 - sloučení JZD Věžná a JZD Jabloňov
 • r. 1963 - vybudování asfaltové silnice přes obec
 • r. 1972 - zahájení stavby kulturního domu
 • r. 1973 - sloučení JZD Věžná a JZD Rožná
 • r. 1974 - dostavba kulturního domu
 • r. 1975 - 6. července proběhlo slavnostní otevření kulturního domu,     slavnosti se zúčastnilo 500 lidí včetně rodáků
  • zahájení stavby nové prodejny Jednoty
 • r. 1977 - v kulturním domě se konala oslava 20. výročí založení uranových dolů v Dolní Rožínce, následoval hon a poslední leč v nově adaptované hospodě  „na  kovárně“
 • r. 1979 - stavba regulace potoka v horní části obce
  • po 124 letech zrušení výuky na věženské škole
  • nové pokrytí věže kostela sv. Martina
  • bourání věženské rychty v majetku JZD
 • r. 1980 - sloučení MNV Věžná s MNV Rožná - konec samostatnosti Věžné
  • v obci žije 295 občanů ve 104 domech včetně Jabloňova a Pern. Janovic, v obci je 25 rekreačních chat
  • opraveny schody ke hřbitovu, včetně bran
  • zavedení vodovodu na hřbitov
  • rozšíření cesty ke mlýnu, zpevnění mostu u Červených
 • r. 1982 - stavba nové márnice na hřbitově - všimněte si, že je to jediná stavební akce za 10 let sloučení s Rožnou
  • asfaltová cesta z Věžné na Suché Louky
 • r. 1988 - vybudování nového mostu k železniční zastávce za pomocí JZD
 • r. 1990 - osamostatnění obce Věžná a volby do obecního zastupitelstva - starosta Josef Vrbka č. 60,
  • místostarosta Josef Kroupa č. 7
 • r.1991 - oprava schodů do kulturního domu
  • stavba nového mostu u Chytrých
 • r. 1994 - rekonstrukce obecního rozhlasu
  • zavedení vody na hřbitov
 • r. 1995 - začali přípravné práce pro vybudování obecního vodovodu
  • EZ začíná s budováním meziskladu vyhořelého jaderného paliva na Skalce
  • oprava střechy kostela
  • na návsi umístěna telefonní budka
 • r. 1996 - proveden nový vrt pro obecní vodovod o hloubce 85 m
  • generální oprava kostela sv. Martina
  • založen sportovní klub Věžná
 • r. 1997 - vyroben nový ciferník na věžních hodinách
  • nový nátěr kostela, vybudování rýn a svodů
  • oprava sociálního zařízení v kulturním domě
  • zakoupení počítače na obecní úřad
  • 18.11. - zástupci obce převzali v Národním shromáždění nový znak a prapor obce
 • r. 1998 - oprava mostu na Lhota, oprava veřejného osvětlení, pořízen kontejner ke hřbitovu
 • r. 1999 - koupě traktoru a vleku, koupě kontejneru do Pern. Janovic, stavba asfaltové komunikace od kostela ke křížku, koupě budovy bývalého vepřína pro stavbu obecní haly,
 • r. 2000 - 68 obydlených chalup s 211 obyvateli, 66 rekreačních chat a chalup
  • stavba nového rybníka na „Rybníkách“
  • vybudování obecního úřadu v 1. patře kulturního domu
  • stavba vodovodu
  • zahájení stavby obecní haly
  • stavba televizního kabelového rozvodu
 • r. 2001 - dešťová kanalizace v Jabloňově
  • zřízení hospody v kulturním domě
  • dokončení stavby vodovodu
  • oprava komunikace ve Věžné
  • dokončení stavby rybníka
 • r. 2002 - posílení sítě NN a trafostanice u silnice
  • zadání územního plánu
  • lávka přes Nedvědičku za mlýnem
 • r. 2003 - oprava podezdívky kulturního domu
  • vybudování letní zahrádky u kulturního domu
  • rekonstrukce vodojemu v Pernštejnských Janovicích
 • r. 2004 - rekonstrukce veřejného osvětlení
  • oprava komunikace v Jabloňově
 • r. 2005 - oprava komunikace od rybníků na Suché Louky
 • r. 2006 - oprava zdi kolem hřbitova
  • znovuotevření obecní knihovny dostavba obecní haly
Spozoři a partneři
Obec Věžná
Historie obce

Obec Věžná se nachází 7 km jižně od města Bystřice nad Pernštejnem v údolí potůčku, který se vlévá z levé strany do říčky Nedvědičky. Sestává ze tří částí - Věžné, Jabloňova a Pernštejnských Janovic. K Věžné náleží dále samota Veselka a dvě chalupy na Suchých Loukách.

 

K dnešnímu dni má obec 65 trvale obydlených chalup, 65 rekreačních chat a chalup a 205 trvale žijících obyvatel.